Portfolio služeb

 • ÚČETNICTVÍ

  image - vedení účetnictví školských příspěvkových organizací

  - vedení daňové evidence fyzických osob

  - vedení účetnictví právnických osob

  - rekonstrukce účetnictví

  - účetní poradenství

  - účetní dohled

 • MZDY a PERSONALISTIKA

  imageNabízíme profesionální zpracování mezd a personalistiky pro organizace v podnikatelské, příspěvkové i rozpočtové sféře.

  Zajišťujeme kompletní zpracování mezd, tj. výpočet mezd a odvodů, veškerou komunikaci s orgány státní správy (SSZ, FÚ, ZP), zastupování při všech kontrolách, zpracování ročního zúčtování daně zaměstnanců, vyúčtování zálohové a srážkové daně, evidenční listy důchodového pojištění, zasílání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, statistiky atd..

  Současně nabízíme výstupy v papírové i elektronické podobě, plnou podporu internetbankingu, tiskové sestavy na míru pro zúčtování osobních nákladů, bezplatné personální a mzdové poradenství.

  Garantujeme absolutní ochranu osobních dat, včasnost a správnost zpracování mezd v souladu s platnou legislativou.

 • ÚČETNÍ PORADENSTVÍ PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VE ŠKOLSTVÍ

  imageSituace účetních vedoucích účetnictví školských příspěvkových organizací není za současné situace (část účetní problematiky není předpisy upravena vůbec, existující předpisy nejsou zcela jasné ) vůbec záviděníhodná. Je mnohem komplikovanější než situace účetních účtujících podnikovou sféru.

  Pokud máte účetní problém, se kterým si nevíte rady (např. jak si poradit s vykázáním čerpání ÚZ 33027 apod.), napište nám. Každý problém má svoje řešení !

 • ORGANIZAČNĚ – EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

  image - organizačně – ekonomické poradenství

  - poradenství v personalistice a pracovním právu

  - zpracování žádostí o poskytnutí podnikatelského úvěru

  - zpracování ekonomických údajů do žádostí o dotace

  - ekonomické rozbory, finanční analýza

Co externím zpracováním účetnictví naší firmou získáte ? - Službu na profesionální úrovni.
- Úsporu finanční (úspora mzdových a režijních nákladů).
- Úsporu časovou (v klidu řídíte svoji firmu nebo školu, podklady, výstupy i potřebné informace dostáváte v kvalitě a včas).
- Loajálního člověka, kterému se můžete kdykoli svěřit, který Vás vyslechne, poradí Vám i pomůže.
Co externím zpracováním účetnictví naší firmou ztratíte ?

Nic!

V případě zájmu o naše služby nás můžete kontaktovat zde.