Orientační ceník našich služeb

Neplátce DPH Plátce DPH
Daňová evidence od 600 Kč
měsíční paušál
od 900 Kč
měsíční paušál
Účetnictví od 1600 Kč
měsíční paušál
od 2000 Kč
měsíční paušál
Mzdy a personalistika od 130 Kč
Kč/zam
od 130 Kč
Kč/zam
Převzetí účetnictví Bez poplatku.
Roční uzávěrka Zpracování roční závěrky, uzávěrky včetně povinných příloh a daňového přiznání - 1/12 roční ceny.
Cena dohodou - v případě jednorázového zpracování daňové evidence nebo účetnictví při malém objemu dokladů
- v případě rekonstrukce účetnictví


Při kalkulaci konečné ceny za zpracování účetní agendy je přihlédnuto ke složitosti účetních případů, specifickým požadavkům klienta (vedení středisek, zakázek apod.), objemu movitého a nemovitého majetku, počtu leasingových smluv, počtu vozidel pro silniční daň atd..
V ceně zohledňujeme, pokud klient pořizuje data k zaúčtování do systému sám (např. došlé nebo vydané faktury).
Odměnu za zpracování účetní agendy je možno smluvit i jako sazbu za doklad, pokud ji preferujete.
Vedení účetnictví a platů příspěvkových organizací ve školství Cena za vedení účetnictví a platů je kalkulována na základě objemu účetních dokladů a počtu zaměstnanců s přihlédnutím k požadavkům příspěvkové organizace a zřizovatele, počtu zařízení ve škole a rozsahu vedení účetnictví dle §9, zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví (plný nebo zjednodušený rozsah).

Protože potřeby a požadavky účetních jednotek na zpracování mzdové a účetní agendy jsou značně odlišné, kontaktujte nás, prosím, v případě Vašeho vážného zájmu o naše služby, abychom probrali Vaše potřeby a na jejich základě cenu zkalkulovali.